Reklamačné podmienky

Postup pri reklamácii

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že prepravca poškodí zásielku nevhodnou manipuláciou, alebo obsah prekontrolovať za prítomnosti kuriéra. Na už prijaté zásielky sa v takomto prípade reklamácia už nedá spätne uplatniť. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru a na bežné opotrebenie, chyby spôsobené prepravou ak ich nenahlásite do 48 hodín od doručenia

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, vždy nás najskôr kontaktujte telefonicky, až následne zašlite tovar na vlastné náklady na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Poštovné a iné poplatky nevraciame, cestu k dodávateľovi uhrádza vždy kupujúci. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list, odporúčame zásielku označiť ako "krehké" Tovar neposielajte dobierkou - takáto zásielka nebude prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu a zaslaná na naše náklady späť kupujúcemu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným vyjadrením.

Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.